Termeni si Conditii

Termeni si Conditii

Termeni și condiții
Generalități
Utilizarea site-ului www.imolocal.ro presupune acceptarea si exprimarea acordului cu privire la „Termenii si condițiile” prezentate mai jos.
www.imolocal.ro,  își rezervă dreptul de a modifica in orice moment conținutul site-ului, precum și a „Termenilor si condițiilor”, fără o notificare în prealabil.
Conținutul site-ului www.imolocal.ro: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, mărci înregistrate, reprezintă proprietatea SC Ata Imob Nida SRL  și este protejat de Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe precum și de legile privind proprietatea intelectuală si industrială. Folosirea fără acordul. a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației in vigoare, poate oferi utilizatorilor, exclusiv printr-un acord scris, dreptul de a folosi un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul definit în acordul scris si pentru o perioadă determinată.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Toate prevederile prezentei secțiuni din termenii si condițiile de utilizare a site-ului www.imolocal.ro sunt in concordanță cu dispozițiile Regulamentului European nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Drepturile dvs. in raport cu Regulamentul 2016/679/UE:
Regulamentul 2016/679/UE iți oferă mai multe drepturi raportat la prelucrarea datelor dvs. personale. In mod succint, va vom expune aceste drepturi prevăzute de Regulament:
Dreptul de acces:
Reprezintă dreptul dvs. de a obține o confirmare din partea noastră că vă prelucrăm datele personale si să vă oferim acces la aceste date, precum si informații despre cum sunt prelucrate.
Dreptul la rectificare:
Reprezintă dreptul dvs. de a obține din partea noastră rectificarea datelor cu caracter personal inexacte.
Dreptul la ștergere/de a fi uitat:
Reprezintă dreptul dvs. de a obține ștergerea datelor cu caracter personal în situația in care este aplicabil unul dintre cazurile prevăzute expres de Regulament.
De asemenea, ne poți cere să ștergem toate datele personale pe care le deținem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obligați să le păstrăm în scopuri administrative, juridice sau de securitate.
Dreptul la restricționare:
Reprezintă dreptul dumneavoastră de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumita perioadă, suficientă pentru verificarea datelor, dacă prelucrarea este ilegală dar nu se dorește ștergerea datelor doar restricționarea, in cazul in care societatea nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrării însa ni le cereți pentru apărarea unui drept in instanță, dacă v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime prevalează asupra drepturilor dvs.
Dreptul la portabilitate:
Reprezintă dreptul dvs. de a primi datele care vă privesc si pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, date pe care le puteți transmite altui operator in cazurile expres prevăzute de Regulament.
Dreptul la opoziție:
Reprezintă dreptul dvs. de a vă opune, din motive legate de situația particulară in care vă aflați, prelucrării in temeiul art. 6 alin 1 lit. e) sau f), ori art. 6 alin 1 a datelor cu caracter personal care va privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.
Datele dvs. personale care vor fi prelucrate:
Datele personale solicitate prin intermediul site-ului și care vă vor fi prelucrate sunt următoarele: nume si prenume, număr de telefon, adresă, adresă de e-mail.
Scopurile prelucrării:
Informațiile dumneavoastră personale pe care le furnizați prin intermediul site-ului web vor fi utilizate in scopul realizării activităților de intermediere imobiliară. Termenii și condițiile de utilizare a site-ului sunt acceptate prin completarea formularelor de pe site-ul www.imolocal.ro.

Drepturile privind protecția prelucrării datelor dvs. personale instituite prin Regulamentul 2016/679/UE le puteți exercita prin intermediul unei cereri scrise, datate si semnate de către dvs. si comunicate către noi prin: e-mail: imolocal.ata@gmail.com ,
Pentru a garanta prelucrarea corectă și sigură a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dorim să vă informam că ne angajam să luăm toate masurile tehnice si organizatorice necesare.

Pentru a crea un cont pe site-ul www.imolocal.ro, Utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă.
În cazul în care SC Ata Imob Nida SRL descoperă că Utilizatorul a furnizat informații inexacte, neconforme sau a folosit/folosește serviciile într-o manieră care nu este conform realitatii, poate respinge cererea de înregistrare.

Utilizatorii site-ului www.imolocal.ro pot să transmită administratorului, comentarii, sugestii, întrebări sau orice comunicare scrisă, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură in niciun fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare, nu sunt e-mailuri în masă sau orice alta formă de spam.
Orice conflict apărut va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul in care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele de judecată competente.
Este împotriva legii și va fi considerată o tentativă de fraudă de a introduce date care nu sunt adevărate ((date personale, oferte de vânzare sau de închiriat), de a crea mai multe conturi www.imolocal.ro își rezervă dreptul de a anula conturile care au fost create în acest mod, de a retrage beneficiile asociate aferente fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri Orice tentativa de frauda sau orice frauda vor fi pedepsite conform legii penale.

 

Urmăriți-ne si pe

placeholder